باهم باشیم

Just another WordPress weblog


December, 2009

دخترک با چشمای ِ اشک‌آلود  به عروسکش نگاه کرد… چندهفته پیش شب ِ کریسمس وقتی  جعبه‌ی بزرگ ِ قرمزرنگ رو که با روبان‌ طلایی تزئین شده بود از مادرش گرفته بود خیلی ذوق کرده بود. وقتی جعبه رو باز کرد بود و عروسک ِ موطلایی رو تو اون لباس ِ صورتی ِ تورتوری دیده بود چشماش برق زده بود. عروسک رو بغل کرده بود و اونقدر محو صورت خوشگل ِ عروسک شده بود که یادش رفته بود مامانشو ببوسه و فقط با هیجان گفته بود: مرسی ماماااان!

حالا عروسک ِ موطلایی روی تخت افتاده بود و چشم نداشت.  موقع تاب‌بازی از دست ِ دخترک افتاده بود و چشماش قِل خورده بود افتاده بود زمین. دخترک همونطور  به عروسک که حالا دو تا سوراخ جای ِ چشماشو گرفته بودن نگاه میکرد و اشک میریخت. دستشو گذاشت رو دهنش تا کسی صدای ِ گریه‌شو نشنوه. تصمیم گرفت هرشب موقع خواب دعا کنه و از خدای مهربون بخواد تا چشمای ِ عروسک مثل ِ روز اول بشه.

دخترک هرشب دعا میکرد و به خدای مهربون میگفت: خداجونم مامان گفته تو بچه هارو خیلی دوس داری و زود آرزوهاشونو برآورده میکنی. ازت میخوام که چشمای ِ عروسکم رو درست کنی.

روزها گذشت اما عروسک همچنان کور مونده بود.

مادر دخترک متوجه ِ غمگینی ِ دخترک شده بود. یه روز صداش کرد و بهش گفت: دخترم چیزی شده؟ چی تورو اینقدر ناراحت کرده؟ به من بگو! دخترک اول سکوت کرد. نمیخواست مادرشو ناراحت کنه. اما یوهو بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن و همونطور که هق هق میکرد ماجرا رو تعریف کرد.

مادر دخترک رو بوسید و با لبخند گفت: خب اینکه چیزی نیست. فردا عروسک رو میبریم پیش دکتر عروسکا تا تعمیرش کنه. دخترک یه دنیا خوشحال شد.

فردای اون روز عروسک با دوتا چشم آبی دخترک رو نگاه میکرد.

دخترک رو کرد به مادرش و گفت: مامان تو از خدا مهربون تری :)

وکیل میشویم!

این زنگ ادبیات آلمانی هم ژانریه واسه خودش. معلم ِ گیجمون (چون همیشه یه چیزی رو فراموش میکنه همراش بیاره یا وسط صحبتاش یوهو موضوع حرفشو عوض میکنه بدون اینکه خودش متوجه بشه)  یه حرکت انتحاری ازمون خواسته.

چند وقته که خوندن ِ کتاب ِ Michael Kohlhas نوشته ی Heinrich von Kleist رو شروع کردیم. داستان ِ یه شهروند ِ نمونه که سر ِ یه پیشامد و ظلمی که بهش میکنن تبدیل به یه شورشی ِ تمام عیار میشه و به خاطر رسیدن به حق و حقوقش شهرها آتش زد و آدم‌ها کشت.

حالا من و ۴ نفر از همکلاسی هام باید وکالت جناب ِ میشائل کُلهاس رو به عهده بگیریم و ازش تو دادگاهی که قراره تشکیل بدیم دفاع کنیم.

به لیست ِ بلند ِ اتهاماتش نگاه میکنم و تنها به یه چیز فکر میکنم! نداشتن ِ ثبات ِ روحی و روانی! راحت و بی دردسر

designed by Ali Jmlzdh | powered by Wordpress