شاید خوبیت نداشته باشه که یه روز بعد از روز جهانی ِ زن یه مطلب ِ ماسکولیستی بنویسم ولی مینویسم چون دلم میخواد.

راستش امروز که تو قطار نشسته بودم و کتاب میخوندم (چون هرروز باید یکساعت تو قطار بشینم و کتاب بخونم تا برسم محل ِ کارآموزی‌م) به این فکر کردم که چقدر ادبیات ِ مردا بهتره. نه. منظورم دستور ِ زبان و اینا نیست. منظورم تبحر در به کار گیری از الفاظ و اصلاحاته. ینی اینطور که تو مشاهداتم دیدم مردا بهتر و قشنگ‌تر احساسشون رو نسبت به مسائل بیان میکنن. شاید چون صریح‌ترن. شاید چون عفت‌ِ کلام براشون اینقدر مهم نیست که برای ِ خانوما. اصن شاید واسه همینه که “عفت” اسم ِ دختره. هرهر. ولی جدی میگم. من به شخصه وقتی توصیف ِ یه چیزی، یه حسی، یه وضعیتی رو از زبون و قلم ِ یه مرد میشنوم و میخونم بیشتر لذت میبرم. شایدم مردایی که من باهاشون همصحبت شدم یا ازشون چیزی خوندم بااستعدادتر از زنایی بودن که باهاشون همصحبت شدم یا ازشون چیزی خوندم. کی چی میدونه.

ولی یه چیز ِ دیگه هم هست.

شاید چون موضوعاتی که مردا ازشون صحبت میکنن بهتر و زیباتر و جالب‌تر از چیزایی هست که زنا ذهنشون رو باهاش درگیر میکنن. مثلن یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین چیزی که یه مرد بهش فکر میکنه و ازش حرف میزنه یا مینویسه “زن”ه. بله زن. زن و زیبایی و زندگی. اینه که حرف‌ها و نوشته‌ها قشنگ میشن و به دل میشینن. شاید. ولی چرا وقتی یه زن در مورد ِ یه مرد مینویسه یا حرف میزنه با اینکه مثل ِ شعرای ِ فروغ شاید به دل بشینه ولی اونطور نیست که وقتی یه مرد از یه زن میگه و مینویسه. از نظر ِ ادبی بودن میگم. شاید به خاطر ِ اینه که از اون اول به مرد بیشتر میدون دادن که احساساتش رو بیان کنه؟ آزاد بوده از چیزای ِ ممنوعه‌ای مثل ِ زن و احساس بگه؟ ولی یه زن فرصت ِ گفتن و نوشتن از احساساتش نسبت به جنس ِ مخالفش رو نداشته؟ البته که اینطور هم بوده. مگه به فروغ نگفتن هرزه؟ البته حتمن مثال‌های ِ بهتری از فروغ وجود دارن که خب من مطالعشون نکردم. ببخشید.

شاید هم تنها دلیلی که فکر میکنم مردا بهتر از زنا مینویسن و حرف میزنن اینه که خودم یه زنم (و فمینیست هم نیستم). و لذت میبرم وقتی یه مرد یه زن و تمام ِ زنانگی‌ش رو اینقدر ملکوتی توصیف میکنه² و به قول ِ گفتی قند تو دلم آب میشه. شاید. کی چی میدونه.

خلاصه که خواستم این افکارم که تو اون یکساعت ِ توی ِ قطار به ذهنم رسید رو باهاتون درمیون بذارم. همینطوری.


² البته که من در مورد ِ مردانی که زن و هرچی به زن مربوط میشه رو تحقیر میکنن و با نا ادبیات ِ زشتی که دارن حال ِ آدم رو به هم میزنن حرف نمیزنم.