تو به من گفتی دوستت دارم و من

نمیدانستم آن‌روز

۱۳ فروردین بود