هروقت روزی رسید که مغازه‌‌های ِ اسباب‌بازی‌فروشی‌ تفنگ ِ پلاستیکی نفروختن

اونوقت میتونیم به صلح ِ جهانی امیدوار باشیم