پی‌نوشت: این متن رو هم ۴ سال پیش برای سالگرد ۱۱ سالگی نوشته بودم