DSC04265

برای ِ من بهار وقتی شروع میشه که کنار خیابون پر میشه از گل‌های ِ نرگس که این اتفاق افتاده و من خوشحالم.

تعطیلات ِ عید پاک هم امروز شروع شد و ۱۴ روز ادامه داره. البته نه برای ِ من چون تعطیلاتی که با درس خوندن و آماده شدن برای ِ امتحانا بگذره تعطیلات نیست!

باید ۳ تا کتاب بخونم چون تصمیم گرفتم امتحان ادبیات ِ آلمانی رو تحلیل ِ کتاب بردارم. محاکمه‌ی کافکا و راهزنان ِ شیلر و میشائیل کُلهاس ِ کلایست رو تو این ۲ سال خوندیم که یکی از این ۳ تا موضوع ِ امتحان خواهد بود. کتابای ِ تحلیل ِ هر ۳ تاشون رو خریدم تا بخونمشون.

ریاضی و صنعت رو هم باید حسابی تمرین کنم. من هیچوقت ریاضیم خوب نبوده. برق و فلزاتم هم اصلا خوب نبوده واسه همین باید بگردم یکی رو پیدا کنم تو این ۱۹ روز باهام کار کنه. کلاس ریاضی ثبت نام کردم و دوشنبه هم میرم دانشگاه ِ فنی ِ داهاتمون تا بگردم شاید تونستم یکی از دانشجوهارو راضی کنم تا بیاد با من تمرینای ِ برق حل کنه.

تنها آرزویی که دارم قبول شدن تو این امتحاناس.