دوشنبه ساعت ۷ بیدار شدم چون باید بیدار میشدم وگرنه از صبحونه خبری نبود. بعد از صبحونه هم تندی حاضر شدیم که بریم دیدن ِ غار ِ Grotte des Demoiselle که بیشتر از یکساعت تو راه بودیم. هوا آفتابی بود اما گرم نبود اما آفتابی بودنش مهم بود برای ِ من یکی.

خانوم ِ راهنما که فقط انگلیسی حرف میزد و نصف ِ حرفاشو نمیفهمیدم و مطمئنم فقط من این حالت رو نداشتم مارو برد تو غار و برامون گفت و گفت و نشون داد اون سنگ ها و قندیل های ِ زیبا رو تو اون تاریکی. تاریکی ای که قشنگش کرده بودن اون نورپردازی های ِ حرفه ای. دوس داشتم و لذت بردم و مبهوت ِ اون عظمت شدم. عکس هم گرفتم اما چه فایده که آدم باید از نزدیک ببینه اون زیبایی های ِ طبیعت رو. قندیل هایی از آب و آهک که هر ۲۰۰ سال یک سانتیمتر رشد میکنن.

بعد از یکساعت و نیم راه افتادیم به سمت ِ شهر ِ Marseillan-Ville برای بازدید کارخونه ی شراب گیری ِ Noilly Prat ِ معروف. اینبار خانوم ِ راهنما تسلط داشت به زبان ِ آلمانی و با لحجه ی قشنگ ِ فرانسوی برامون طرز تهیه ی این ورموت رو توضیح داد و از تاریخچه ش گفت و فیلمی هم دیدم و راه رفتیم توی قسمت های مختلف ِ کارخونه و دیدم اون بشکه های ِ بزرگ ِ قیمتی رو.

گفت هروقت این ورموت رو مینوشید به کسی فکر کنید که ماه ها روزی ۲ دقیقه هم میزنه هرکدوم از این بشکه هارو. ۲ تا شیشه خریدم تا وقتی ازشون نوشیدم همین کاری رو کنم که خانومه ازمون خواست.

به هتل برگشتیم و شام خوردیم و باز غرغر هایی که علیه ِ آشپزخونه ی این هتل بلند شد. به نظر من که بد نبود اما خب شایسته ی یه هتل ِ ۳ ستاره نبود این آشپزی. اما دسرشون خیلی خوب بود و کسی نتونست غیر این رو ادعا کنه.

شب لیزا گفت بعضی از بچه های کلاسشون میخوان برن لب ِ دریا و منم اعلام آمادگی کردم و به عنوان تنها نماینده ی کلاسمون باهاشون رفتم. حوله های هتل رو زیرمون انداختیم و نشستیم لب ِ آب و صدای امواج رو گوش دادیم و نوشیدیم و حرف زدیم و بحث کردیم و از آتئیسم گفتیم و به سیاست ِ آلمان و حذب ها تاختیم و لیزا و لُر ِنس سر اینکه آلمان کشوری نیست برای زندگی کردن و باید رفت استرالیا و نیوزلند بحث کردن و من لیوان ِ مشترک ِ خودمو لیزا رو سر کشیدم.

تو مسیر برگشت و اون سکوت ِ نیمه شب بلند بلند میخندیدن پسرا و مسخره بازی در می اوردن و ما دخترا هیس هیس می کردیم و رسیدیم هتل و خوابیدیم زود.

پ.ن: عکس های ِ مربوط به سفر رو میتونید در گالری ِ عکس ببینید