این دین ِ من است: نیازی به مرجع ِ تقلید ندارد. نیازی به فلسفه‌های ِ بغرنج ندارد. دین ِ من عقل من است و مرجع ِ آن مهربانی‌ست.

دالای لاما