باهم باشیم

Just another WordPress weblog


جنگ

اون آهنگران ِ کثافت

آخرای ِ سال ِ ۶۲  که دایی‌بزرگه رفت جبهه فقط ۱۸ سالش بود. دایی‌کوچیکه ۱۸ سالش شد که دایی‌بزرگه رو تو تابوت برگردوندن. دایی‌کوچیکه گفت میرم انتقام ِ داداشمو بگیرم. رفت و تو اولین عملیات شهید شد. فقط چیزی ازش نداشتن که برگردونن. ۱۴ سال بعد یه پلاک و چندتا استخون اوردن که دیگه مامان‌بزرگ نخواد هر سال ۲۸ ِ صفر به امید ِ برگشتن ِ پسرش آش‌رشته بپزه.

و مامان همیشه فحش میده و میگه همش تقصیر ِ اون آهنگران ِ کثافت بود. اگه اون ضجّه‌خونی‌هارو نمی‌کرد اینا تو اون سن‌وسال نمیرفتن جلو توپ و تانک.

صلح

هروقت روزی رسید که مغازه‌‌های ِ اسباب‌بازی‌فروشی‌ تفنگ ِ پلاستیکی نفروختن

اونوقت میتونیم به صلح ِ جهانی امیدوار باشیم

designed by Ali Jmlzdh | powered by Wordpress