از اونجایی که روزی نیست میل‌باکسم رو باز کنم و ایمیلی درمورد ِ “شرایط ِ پناهنده شدن در آلمان” توش نباشه بر آن شدم که این پست رو بنویسم.

فایل ِ حاوی ِ مطلب رو از اینجا بگیرید :

اینجا

کامنتدونی رو هم میبندم چون  با خوندن ِ این اطلاعات سوالی باقی نخواهد موند.

سایت ِ انتگراسیون ِ ایرانیان ِ مقیم ِ آلمان هم راهنمای ِ خوبی در این زمینه هست.

امیدوارم کمکی کرده باشم.